AUTOADDRESS.IR

تصاویر صافکاری، ساچمه باران و انبساط و انقباض در حالت رفتاری ورق و تعمیر رنگ اسیب دیدگی جزیی درب خودرو کیا

درب خودرو و چند قسمت بدنه قبلا تعمیر رنگ انجام شده و انجام شده تعمیرات رنگ کیفیت مناسبی ندارد. که لازم به تعمیرات رنگ و تعمیر اسیب دیدگی بدنه میباشد.
تصاویر صافکاری و بادگیری یا ساچمه باران در تعمیر قسمت اسیب دیده که ورق بدنه خودرو بعلت برخورد با جسم سخت حالت ارتجایی پیدا کرده و نافرم یا تعقییر حالت داده یا ده فرمه شده و برای بازگرداندن به حالت اولیه با در نظر گرفتن حالت رفتاری ورق و استفاده از انبساط و انقباض و حفظ لایه محافظ ورق بدون استفاده از سنگ فرز یا سوهان یا بادگیری ورق بصورت بادگیری سوخته تعمیر انجام شد.
دسته 1 car

دسته 2 Pars khodro

دسته 3 Brilliance H300

بازدید 33
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1398/03/26
مجموعهتعمیرگاه workshop


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
autoaddress.ir از امروز تعقییر دامنه transportmedia.net
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir
masterbayat.ir

Media ads-REPAIR
AUTOADDRESS.IR


Car comments
AUTOADDRESS.IR

AUTOADDRESS.iR
Top