AUTOADDRESS.IR

شنیدن صدای سوت در زمانی که کلاچ را رها می کنیم

✅ شنیدن صدای سوت در زمانی که کلاچ را رها می کنیم اگر در هنگامی که خودرو درجا کار می کند، یک صدای سوت مانند از خودرو شنیده می شود و درست زمانی که کلاچ را می فشاریم این صدا قطع می شود، به احتمال بسیار زیاد مشکل از بلبرینگ های کلاچ می باشد.

Media ads-REPAIR
AUTOADDRESS.IR


Car comments
AUTOADDRESS.IR

AUTOADDRESS.iR
Top